VX-7R Yaesu

  • Producent: Yaesu
  • Poleć produkt

MOC WYJŚCIOWA

Radiotelefon generuje sygnał o mocy 5W w pasmach 50,144 i 430 MHz (z wyjątkiem 50 MHz AM – 1W) zarówno przy zasilaniu z akumulatora jak i przy zasilaniu zewnętrznym. Do wyboru są cztery poziomy mocy nadawczej, dla zapewnienia maksymalnego czasu pracy bez konieczności ładowania akumulatora.

NADAWANIE/ODBIÓR

Radiotelefon gwarantuje pełen odbiór emisji AM/FM w zakresie 500 kHz do 999 MHz (częstotliwości GSM zablokowane). Jest idealny do nasłuchiwania przekazów na falach krótkich KF, transmisji AM i FM, częstotliwości morskich oraz służb publicznych. Banki pamięci specjalnie na częstotliwości pogodowe, morskie i krótkie ograniczają czas potrzebny na poszukiwanie żądanej stacji. Częstotliwości nadawania: 50-54 MHz, 144-148 MHz, 430-450 MHz.

TWIN BANDER

Radiotelefon posiada cztery sposoby jednoczesnego odbioru:

- dwóch częstotliwości VHF

- dwóch częstotliwości UHF

- jednej częstotliwości VHF i jednej częstotliwości UHF

- jednej częstotliwości ogólnej i jednej amatorskiej

KOMÓRKI PAMIĘCI

Radiotelefon posiada 900 komórek pamięci:

- 450 komórek głównych – przechowujących informacje o modulacji, częstotliwościach i dane CTCSS/ DCS

- 10 komórek natychmiastowego dostępu – dla najczęściej używanych częstotliwości

- 40 komórek skanowania krańców pasm – do ustawienia dolnych i górnych krańców skanowania/pracy w pasmach amatorskich

- 12 głównych komórek pamięci – np. do zaprogramowania ulubionej częstotliwości

- 89 komórek KF – fabrycznie zostały zaprogramowane najpopularniejsze stacje KF

- 280 kanałów morskich

- 10 „hiper” komórek – do przechowywania i natychmiastowego przywoływania kompletnych ustawień konfiguracyjnych radiotelefonu

ZEGAR

Radiotelefon posiada 24-godzinny zegar z kalendarzem zasilany przez oddzielny (ładowany) akumulator, który zasila zegar przez 2 miesiące bez pobierania energii z akumulatora radiotelefonu.

W oparciu o zegar w radiotelefonie funkcjonuje Timer, który włącza i wyłącza radio o wyznaczonej przez użytkownika godzinie. Przed wyłączeniem urządzenia dodatkowo zostaje wyemitowany beep alarmowy.

SYGNAŁ ALARMOWY

Przy naciśnięciu i przytrzymaniu przez ok. 2 sekundy przycisku EMG(HM/RV) radiotelefon zostaje wprowadzony w tryb awaryjny, w którym zostanie automatycznie ustawiony na częstotliwość 430 MHz, z głośnika zacznie wydobywać się głośny sygnał alarmowy a dioda na panelu przednim zacznie pulsować różnymi kolorami. Po naciśnięciu przycisku PTT można nadać wiadomość na kanale UHF z prośbą o pomoc.

SENSOR CIŚNIENIA

Opcjonalny sensor ciśnienia SU-1 pozwala na pomiar ciśnienia barometrycznego oraz poziomu wzniesienia (wysokości). Poziom ciśnienia, wysokość oraz temperatura mogą być monitorowane nawet wtedy gdy radiotelefon jest wyłączony.

WIRES™ - II

Radiotelefon VX-7 posiada unikatowy przycisk „Internet” (prawy, dolny róg). Umożliwia on łatwy i szybki dostęp do przemiennikowego systemu internetowego WIRES™-II – poprzez naciśnięcie przycisku „Internet” wysłany zostaje wymagany przez przemiennik i skonfigurowany do sytemu WIRES™-II pojedynczy ton DTMF.

System WIRES™-II umożliwia połączenie wielu stacji retransmisyjnych amatorskich w sieć miejską, krajową lub światową poprzez Internet.

OBUDOWA

Obudowa, klawiatura, głośnik i złącza radiotelefonu są dokładnie uszczelnione i zabezpieczone chroniąc wnętrze przed wodą. Urządzenie może być zanurzone w wodzie na głębokość 1 metra przez okres 30 minut. Opcjonalnie można nabyć również wodoodporny mikrofonogłośnik CMP-460. Radiotelefon posiada duży wyświetlacz z szeregiem graficznych i obrazkowych znaków. Edytor ikon pozwala stworzyć użytkownikowi własne ikony lub czcionki. Klawiatura oraz wyświetlacz są podświetlane. Podświetlenie to może być skonfigurowane na szereg energooszczędnych sposobów.

Do wyboru są dwie wersje kolorystyczne radiotelefonu: czarna oraz srebrna.

SPECYFIKACJA

Ogólne

zakres częstotliwości odbioru

MAIN RX:

0,5 – 1,8 MHz (pamo BC)

1,8 – 30 MHz (pasmo SW)

30 – 76 MHz (50 MHz – amatorskie)

108 – 137 MHz (pasmo lotnicze)

137 – 174 MHz (144 MHz – amatorskie)

174 – 222 MHz (VHF TV)

222 – 420 MHz (ACT 1)

420 – 470 MHz (430 MHz – amatorskie)

470 – 800 MHz (UHF TV)

800 – 999 MHz (ACT 2; zablokowane pasmo telefonów komórkowych)

SUB RX:

50 – 54 MHz

137 – 174 MHz

420 – 470 MHz

zakres częstotliwości nadawania

50 – 54 MHz (MAIN i SUB)

144 – 146 MHz (MAIN i SUB)

430 – 440 MHz (MAIN i SUB)

kroki strojenia

5/9/10/12.5/15/20/25/50/100 kHz

stabilność częstotliwości

±5 ppm (-10ºC do +50ºC [-14ºF do +122ºF[)

Shift przemiennika

±600 kHz (144 MHz)

±1,6/5,0/7,6 MHz (430 MHz)

rodzaj modulacji pracy

AM, FM (A3, F2, F3)

impedancja anteny

50 Ω

napięcie zasilania

7,4V DC – minus na masie

6,0 – 16,0V DC – minus na masie (zewnętrzne gniazdo JACK)

pobór prądu

200 mA (odbiór w trybie jednego pasma)

240 mA (odbiór w trybie dwóch pasm)

67 mA (tryb jednego pasma, Standby, Saver Off)

100 mA (tryb dwóch pasm, Standby, Saver Off)

28 mA (odbiór w trybie jednego pasma, Standby, Saver On)

34 mA (odbiór w trybie dwóch pasm, Standby, Saver On)

200 μA (Auto Power Off)

1,6 A (50 MHz, 5W TX)

1,7 A (144 MHz, 5W TX)

1,9 A (430 MHz, 5W TX)

zakres temperatury pracy

-20ºC do +60ºC (-4ºF do +140ºF)

wymiary

60 x 90 x 28,5 mm (szerokość x wysokość x grubość)

waga

260 g z baterią i anteną

Nadajnik

moc wyjściowa

5,0W (@7,4V & 13,8V EXT DC IN)

1,0W (@7,4V & 13,8V EXT DC IN, 50 MHz AM)

typ modulacji

F2, F3 zmienna reaktancja (MAIN i SUB)

niskopoziomowa modulacja amplitudy A3 (MAIN, 50 MHz)

maksymalna dewiacja

±5 kHz (F2, F3)

emisja sygnałów niepożądanych

60 dB (High/L3)

50 dB (L2/L1)

impedancja mikrofonowa

2 kΩ

Odbiornik

typ odbiornika

AM, NFM: superheterodyna z podwójną przemianą częstotliwości

WFM: superheterodyna z potrójną przemianą częstotliwości

czułość

MAIN RX:

0,5 – 30 MHz, AM: 3,0 μV (10 dB S/N)

30 – 50 MHz, N-FM: 0,5 μV TYP (12 dB SINAD)

50 – 54 MHz, N-FM: 0,16 μV (12 dB SINAD)

57 – 76 MHz, N-FM: 1,0 μV TYP (12 dB SINAD)

76 – 108 MHz, W-FM: 1,0 μV TYP (12 dB SINAD)

108 – 137 MHz, AM: 1,5 μV TYP (10 dB SN)

137 – 140 MHz, N-FM: 0,2 μV (12 dB SINAD)

140 – 150 MHz, N-FM: 0,16 μV (12 dB SINAD)

150 – 174 MHz, N-FM: 0,2 μV (12 dB SINAD)

174 – 225 MHz, N-FM: 0,3 μV (12 dB SINAD)

300 – 350 MHz, N-FM: 0,5 μV (12 dB SINAD)

350 – 400 MHz, N-FM: 0,2 μV (12 dB SINAD)

400 – 470 MHz, N-FM: 0,18 μV (12 dB SINAD)

470 – 540 MHz, W-FM: 0,35 μV (12 dB SINAD)

540 – 800 MHz, W-FM: 3,0 μV TYP (12 dB SINAD)

800 – 999 MHz, N-FM: 1,0 μV TYP (12 dB SINAD)

- zablokowane częstotliwości telefonów komórkowych

SUB RX:

50 – 54 MHz, N-FM: 0,18 μV (12 dB SINAD)

137 – 174 MHz, N-FM: 0,18 μV (12 dB SINAD)

420 – 470 MHz, N-FM: 0,2 μV (12 dB SINAD)

selektywność

NFM, AM: 12 kHz / 25 kHz (-6 dB / -60 dB)

WFM: 200 kHz / 300 kHz (-6 dB / -20 dB)

moc audio

200 mW @ 8Ω dla 10% THD (@7,4V DC)

400 mW @ 8Ω dla 10% THD (@13,8V DC)