O firmie

Avanti Grzegorz Jakubowski Sylwester Nogajski

00-153 Warszawa, ul. Zamenhofa 1

REGON 012533170

NIP 5260108949

 

Jesteśmy doświadczonym dystrybutorem sprzętu łączności bezprzewodowej oraz operatorem radiokomunikacyjnym.

– Nasza firma działa już od 30 lat. 

Znajdujemy się w centrum Warszawy. Tu mamy biuro i sklep.


Nasz zespół tworzą pasjonaci radia oraz krótkofalarstwa co bardzo ułatwia poruszanie się w temacie naszej pracy.


Z naszej oferty korzystają radioamatorzy, prywatne firmy oraz wiele przedsiębiorstw państwowych. 


Wśród nich znajdują się elektrownie, urzędy wojewódzkie i gminne, straż pożarna, policja, geodezja, spółki ochrony mienia, obrona cywilna, jednostki wojskowe, lotnictwo itp. 


Oferujemy radiostacje na pasmo lotnicze – ręczne, lotniskowe i do samolotów w najlepszych cenach w kraju .


Nasze tradycje wiążą się przede wszystkim z importem i sprzedażą radiotelefonów znanych japońskich firm ICOM i YAESU. 


Zajmujemy się importem radiotelefonów, skanerów, odbiorników komunikacyjnych firm YAESU, ICOM, Abell, TYT. oraz anten i akcesoriów takich producentów jak PROCOM, DIAMOND czy DAIWA. 


W 1998 roku uzyskaliśmy przedstawicielstwo na Polskę znanego hiszpańskiego producenta anten profesjonalnych i amatorskich, masztów i osprzętu – Exclusive Grau ( dawniej GRAUTA ).


Jesteśmy przedstawicielem wiodącej na rynku chińskim firmy ABELL produkującej sprzet radiokomunikacyjny testowany w warunkach arktycznych .


Zakupiony u nas sprzęt objęty jest gwarancją i opieką naszego serwisu. Posiada on duży zasób części zamiennych do radiotelefonów i nowoczesne oprzyrządowanie diagnostyczne. 


Jeżeli potrzebujecie Państwo zorganizować sieć łączności radiowej zwróćcie się do nas, będziemy służyć naszą wiedzą i wieloletnim doświadczeniem; przedstawimy również atrakcyjną ofertę cenową sprzętu.


Posiadamy kanały radiowe w paśmie VHF oraz UHF, które udostępniamy osobom i firmom nie posiadającym swoich częstotliwości. 


Dodatkowych informacji udzieli dział handlowy naszej firmy. 

 

 

We are an experienced distributor of wireless communication equipment and a radiocommunication operator - our company has been in existence for 30 years.

We are located in the center of Warsaw. Here we have an office and a shop.


Our team is made up of radio and amateur radio enthusiasts, which makes it very easy to navigate the subject of our work.


Our offer is used by radio operators, private companies and many state-owned enterprises.


Among them are power plants, provincial and municipal offices, fire brigade, police, geodesy, property protection companies, civil defense, military units, aviation, etc.


We offer radio stations for the air band - hand, airport and aircraft at the best prices in the country.


Our traditions are mainly associated with the import and sale of radio telephones of well-known Japanese companies ICOM and YAESU and as a MOTOROLA dealer, we also offer a full range of radios of this brand.


We import radiotelephones, scanners, communication receivers from YAESU, ICOM and antennas and accessories from such manufacturers as PROCOM, DIAMOND and DAIWA.


In 1998, we obtained a representative office in Poland of a well-known Spanish manufacturer of professional and amateur antennas, masts and accessories - Exclusive Grau (formerly GRAUTA).


We are a representative of the leading ABELL company on the Chinese market, producing radiocommunication equipment tested in Arctic conditions.


The equipment purchased from us is covered by the guarantee and care of our service. It has a large stock of spare parts for radiotelephones and modern diagnostic equipment.


If you need to organize a radio communication network, please contact us, we will serve our knowledge and many years of experience; we will also present an attractive price offer for the equipment.


We have radio channels in the VHF and UHF band, which we provide to individuals and companies that do not have their frequencies.


For additional information, please contact our sales department.